Hem visitat la granja de la casa i hem gaudit de molts animalons. Hem pogut tocar-ne uns quants i hem escotat atentament les explicacions dels/les monitors/es.